Postcode Area LL

Postcode Area LL covers the areas in Llandudno. There is a total of about 24082 postcodes in LL out of which 20096 postcodes are active and deliverable. LL has an approximate population of 537252 and 232655 households. LL contains 0 non-geographic postcodes.

There are 134 active districts and 0 inactive/non-deliverable districts in LL.

134 Active Districts in Postcode Area LL

District Area Covered Region Population Households Total Postcodes Active Postcodes
LL11 Wrexham, Coedpoeth, Llandegla, Minera, Bradley, Gwersyllt, Rhosrobin, Stansty, Brymbo, Bwlchgwyn, Cymau, Ffrith, Gwynfryn, Tanyfron, Brynteg Wrexham 38030 16011 1794 1295
LL12 Wrexham, Caergwrle, Cefn-y-Bedd, Cymau, Gresford, Hope, Llay, Marford, Rossett Wrexham 28346 12037 979 874
LL13 Wrexham, Abenbury, Bowling Bank, Holt, Llan-y-Pwll, Pentre Maelor, Ridley Wood, Bangor-on-Dee, Gyfelia, Marchwiel, Overton, Penley, Worthenbury Wrexham 34888 14688 1226 1032
LL14 Wrexham, Rhosllanerchrugog, Cefn Mawr, Ponciau, Rhostyllen, Chirk, Ruabon Wrexham 33617 14355 1127 1020
LL15 Ruthin, Bontuchel, Clawddnewydd, Clocaenog, Cyffylliog, Gellifor, Graigfechan, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llanelidan, Llanfair Dyffryn Clwyd, Pwllglas, Rhewl Denbighshire 10316 4418 563 448
LL16 Denbigh, Bodfari, Llandyrnog, Llanrhaeadr, Bylchau, Groes, Henllan, Llannefydd, Llansannan, Nantglyn, The Green, Trefnant Denbighshire 15874 6603 748 637
LL17 St. Asaph, Allt Goch, Rhuallt, Tremeirchion, Waen Conwy 5410 2298 245 224
LL18 Rhyl, Bodelwyddan, Cwm Dyserth, Kinmel Bay, Dyserth, Gwaenysgor, Rhuddlan, Trelawnyd Conwy 40469 17600 1592 1211
LL19 Prestatyn, Gronant Flintshire 19929 8772 729 593
LL20 Froncysyllte, Garth, Glyn Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llwynmawr, Pandy, Pontcysyllte, Pontfadog, Rhewl, Tregeiriog, Trevor, Llangollen, Eglwyseg, Llantysilio Denbighshire 8127 3543 462 379
LL21 Corwen, Cynwyd, Glanrafon, Glasfryn, Llandrillo, Llangwm, Maerdy, Ty Nant, Betws Gwerfil Goch, Bryneglwys, Carrog, Cerrigydrudion, Clawdd Poncen, Derwen, Glyndyfrdwy, Gwyddelwern, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llidiart-y-Parc, Melin-y-Wig Conwy 6442 2756 417 368
LL22 Abergele, Betws Yn Rhos, Gwytherin, Llanddulas, Llanfairtalhaiarn, Llangernyw, Moelfre, Pandy Tudur, Rhyd-y-Foel, Glascoed, St. George Denbighshire 17890 8147 727 636
LL23 Bala, Llandderfel, Llanfor, Llanuwchllyn, Sarnau Gwynedd 4136 1846 222 201
LL24 Betws-y-Coed, Capel Curig, Cwm Penmachno, Penmachno, Pentre Du, Pentrefoelas, Ysbyty Ifan Conwy 2056 881 213 194
LL25 Dolwyddelan Conwy 501 228 50 47
LL26 Llanrwst, Capel Garmon, Llanddoged, Melin-y-Coed, Maenan Conwy 4528 1964 241 212
LL27 Trefriw Conwy 757 358 52 48
LL28 Colwyn Bay, Rhos on Sea, Eglwysbach, Glan Conwy, Mochdre, Tal-y-Cafn Conwy 14145 6418 523 443
LL29 Colwyn Bay, Llanelian, Llysfaen, Old Colwyn Conwy 20433 8763 847 613
LL30 Llanrhos, Llandudno, Penrhyn Bay Conwy 22010 10107 961 685
LL31 Deganwy, Glanwydden, Llangwstenin, Llandudno Junction Conwy 9344 4104 319 279
LL32 Conwy, Dolgarrog, Groesffordd, Henryd, Rowen, Tal-y-Bont, Tyn-y-Groes Conwy 6502 2942 325 279
LL33 Abergwyngregyn, Llanfairfechan Conwy 3906 1648 189 168
LL34 Penmaenmawr, Dwygyfylchi Conwy 4347 1972 204 181
LL35 Aberdovey Gwynedd 865 488 105 99
LL36 Tywyn, Abergynolwyn, Bryncrug, Llanegryn, Rhoslefain Gwynedd 4660 2265 282 246
LL37 Llwyngwril Gwynedd 554 248 44 40
LL38 Fairbourne, Friog Gwynedd 724 384 52 47
LL39 Arthog Gwynedd 236 113 22 19
LL40 Dolgellau, Brithdir, Drws Y Nant, Ganllwyd, Llanelltyd, Llanfachreth, Rhydymain, Tabor Gwynedd 4210 1949 408 357
LL41 Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd, Ffestiniog, Gellilydan, Maentwrog, Manod, Trawsfynydd Gwynedd 6472 2996 404 369
LL42 Barmouth, Llanaber Gwynedd 2545 1259 181 150
LL43 Talybont Gwynedd 487 250 29 28
LL44 Dyffryn Ardudwy Gwynedd 1028 492 58 52
LL45 Llanbedr Gwynedd 708 318 58 53
LL46 Harlech, Llanfair Gwynedd 1856 894 98 91
LL47 Talsarnau, Soar, Ynys Gwynedd 537 262 49 47
LL48 Penrhyndeudraeth, Llanfrothen, Minffordd Gwynedd 2603 1129 169 159
LL49 Porthmadog, Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Penmorfa, Prenteg, Tremadog Gwynedd 4502 2100 248 202
LL51 Garndolbenmaen Gwynedd 888 354 45 44
LL52 Criccieth, Llanystumdwy, Pentrefelin, Rhoslan Gwynedd 2770 1237 169 156
LL53 Pwllheli, Efailnewydd, Llannor, Abererch, Chwilog, Llithfaen, Nefyn, Pistyll, Plas Gwyn, Y Ffor, Abersoch, Bwlchtocyn, Llanbedrog, Mynytho, Penrhos, Rhydyclafdy, Aberdaron, Boduan, Botwnnog, Edern, Morfa Nefyn, Sarn, Tudweiliog Gwynedd 17142 7727 889 810
LL54 Caernarfon, Clynnogfawr, Llanaelhaearn, Llandwrog, Pontllyfni, Saron, Trefor, Llanllyfni, Nantlle, Penygroes, Rhyd Ddu, Talysarn, Bontnewydd, Carmel, Dinas, Groeslon, Rhosgadfan, Rhostryfan Gwynedd 11380 4863 568 515
LL55 Caernarfon, Bethel, Bontnewydd, Caeathro, Brynrefail, Clwt-y-Bont, Deiniolen, Penisarwaun, Beddgelert, Ceunant, Cwm-y-Glo, Llanberis, Llanrug, Nant Gwynant, Nant Peris, Waunfawr Gwynedd 21444 9231 968 738
LL56 Y Felinheli Gwynedd 2299 1014 89 75
LL57 Bangor, Llanllechid, Rachub, Talybont, Bethesda, Glasinfryn, Llandygai, Mynydd Llandygai, Rhiwlas, Tregarth Gwynedd 27588 10029 1139 891
LL58 Beaumaris, Llanddona, Llanfaes, Llangoed, Penmon Anglesey 3883 1866 218 193
LL59 Menai Bridge, Llandegfan, Llansadwrn Anglesey 5611 2456 235 202
LL60 Gaerwen, Llanddaniel, Llangaffo, Star Anglesey 2817 1205 120 107
LL61 Llanfairpwllgwyngyll, Brynsiencyn, Dwyran, Newborough Anglesey 6335 2664 263 240
LL62 Bodorgan, Bethel, Hermon, Llangristiolus, Malltraeth, Trefdraeth Anglesey 1694 708 127 119
LL63 Ty Croes, Aberffraw, Llanfaelog Anglesey 1339 616 110 105
LL64 Rhosneigr Anglesey 1001 486 59 57
LL65 Holyhead, Trearddur Bay, Four Mile Bridge, Rhoscolyn, Bodedern, Bryngwran, Caergeiliog, Llanynghenedl, Trefor, Valley, Gwalchmai, Llanddeusant, Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanfairynghornwy, Llanrhyddlad, Rhydwyn Anglesey 23565 10248 1015 903
LL66 Rhosgoch Anglesey 264 115 23 22
LL67 Cemaes Bay, Tregele Anglesey 1416 673 69 61
LL68 Amlwch, Bull Bay, Carreglefn, Llanfechell, Rhosybol Anglesey 6115 2673 273 229
LL69 Penysarn Anglesey 735 315 34 34
LL70 Dulas Anglesey 269 117 20 20
LL71 Llanerchymedd Anglesey 1865 773 96 84
LL72 Moelfre Anglesey 820 385 47 43
LL73 Marianglas Anglesey 233 117 12 12
LL74 Tyn-y-Gongl, Benllech Anglesey 2389 1186 91 75
LL75 Pentraeth, Red Wharf Bay, Rhoscefnhir Anglesey 1533 638 67 60
LL76 Llanbedrgoch Anglesey 280 122 10 9
LL77 Bodffordd, Rhostrehwfa, Talwrn, Llangefni Anglesey 7085 3022 342 245
LL78 Brynteg Anglesey 502 209 22 21
LL11 Wrexham, Coedpoeth, Llandegla, Minera, Bradley, Gwersyllt, Rhosrobin, Stansty, Brymbo, Bwlchgwyn, Cymau, Ffrith, Gwynfryn, Tanyfron, Brynteg Wrexham 38030 16011 1794 1295
LL12 Wrexham, Caergwrle, Cefn-y-Bedd, Cymau, Gresford, Hope, Llay, Marford, Rossett Wrexham 28346 12037 979 874
LL13 Wrexham, Abenbury, Bowling Bank, Holt, Llan-y-Pwll, Pentre Maelor, Ridley Wood, Bangor-on-Dee, Gyfelia, Marchwiel, Overton, Penley, Worthenbury Wrexham 34888 14688 1226 1032
LL14 Wrexham, Rhosllanerchrugog, Cefn Mawr, Ponciau, Rhostyllen, Chirk, Ruabon Wrexham 33617 14355 1127 1020
LL15 Ruthin, Bontuchel, Clawddnewydd, Clocaenog, Cyffylliog, Gellifor, Graigfechan, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llanelidan, Llanfair Dyffryn Clwyd, Pwllglas, Rhewl Denbighshire 10316 4418 563 448
LL16 Denbigh, Bodfari, Llandyrnog, Llanrhaeadr, Bylchau, Groes, Henllan, Llannefydd, Llansannan, Nantglyn, The Green, Trefnant Denbighshire 15874 6603 748 637
LL17 St. Asaph, Allt Goch, Rhuallt, Tremeirchion, Waen Conwy 5410 2298 245 224
LL18 Rhyl, Bodelwyddan, Cwm Dyserth, Kinmel Bay, Dyserth, Gwaenysgor, Rhuddlan, Trelawnyd Conwy 40469 17600 1592 1211
LL19 Prestatyn, Gronant Flintshire 19929 8772 729 593
LL20 Froncysyllte, Garth, Glyn Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llwynmawr, Pandy, Pontcysyllte, Pontfadog, Rhewl, Tregeiriog, Trevor, Llangollen, Eglwyseg, Llantysilio Denbighshire 8127 3543 462 379
LL21 Corwen, Cynwyd, Glanrafon, Glasfryn, Llandrillo, Llangwm, Maerdy, Ty Nant, Betws Gwerfil Goch, Bryneglwys, Carrog, Cerrigydrudion, Clawdd Poncen, Derwen, Glyndyfrdwy, Gwyddelwern, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llidiart-y-Parc, Melin-y-Wig Conwy 6442 2756 417 368
LL22 Abergele, Betws Yn Rhos, Gwytherin, Llanddulas, Llanfairtalhaiarn, Llangernyw, Moelfre, Pandy Tudur, Rhyd-y-Foel, Glascoed, St. George Denbighshire 17890 8147 727 636
LL23 Bala, Llandderfel, Llanfor, Llanuwchllyn, Sarnau Gwynedd 4136 1846 222 201
LL24 Betws-y-Coed, Capel Curig, Cwm Penmachno, Penmachno, Pentre Du, Pentrefoelas, Ysbyty Ifan Conwy 2056 881 213 194
LL25 Dolwyddelan Conwy 501 228 50 47
LL26 Llanrwst, Capel Garmon, Llanddoged, Melin-y-Coed, Maenan Conwy 4528 1964 241 212
LL27 Trefriw Conwy 757 358 52 48
LL28 Colwyn Bay, Rhos on Sea, Eglwysbach, Glan Conwy, Mochdre, Tal-y-Cafn Conwy 14145 6418 523 443
LL29 Colwyn Bay, Llanelian, Llysfaen, Old Colwyn Conwy 20433 8763 847 613
LL30 Llanrhos, Llandudno, Penrhyn Bay Conwy 22010 10107 961 685
LL31 Deganwy, Glanwydden, Llangwstenin, Llandudno Junction Conwy 9344 4104 319 279
LL32 Conwy, Dolgarrog, Groesffordd, Henryd, Rowen, Tal-y-Bont, Tyn-y-Groes Conwy 6502 2942 325 279
LL33 Abergwyngregyn, Llanfairfechan Conwy 3906 1648 189 168
LL34 Penmaenmawr, Dwygyfylchi Conwy 4347 1972 204 181
LL35 Aberdovey Gwynedd 865 488 105 99
LL36 Tywyn, Abergynolwyn, Bryncrug, Llanegryn, Rhoslefain Gwynedd 4660 2265 282 246
LL37 Llwyngwril Gwynedd 554 248 44 40
LL38 Fairbourne, Friog Gwynedd 724 384 52 47
LL39 Arthog Gwynedd 236 113 22 19
LL40 Dolgellau, Brithdir, Drws Y Nant, Ganllwyd, Llanelltyd, Llanfachreth, Rhydymain, Tabor Gwynedd 4210 1949 408 357
LL41 Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd, Ffestiniog, Gellilydan, Maentwrog, Manod, Trawsfynydd Gwynedd 6472 2996 404 369
LL42 Barmouth, Llanaber Gwynedd 2545 1259 181 150
LL43 Talybont Gwynedd 487 250 29 28
LL44 Dyffryn Ardudwy Gwynedd 1028 492 58 52
LL45 Llanbedr Gwynedd 708 318 58 53
LL46 Harlech, Llanfair Gwynedd 1856 894 98 91
LL47 Talsarnau, Soar, Ynys Gwynedd 537 262 49 47
LL48 Penrhyndeudraeth, Llanfrothen, Minffordd Gwynedd 2603 1129 169 159
LL49 Porthmadog, Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Penmorfa, Prenteg, Tremadog Gwynedd 4502 2100 248 202
LL51 Garndolbenmaen Gwynedd 888 354 45 44
LL52 Criccieth, Llanystumdwy, Pentrefelin, Rhoslan Gwynedd 2770 1237 169 156
LL53 Pwllheli, Efailnewydd, Llannor, Abererch, Chwilog, Llithfaen, Nefyn, Pistyll, Plas Gwyn, Y Ffor, Abersoch, Bwlchtocyn, Llanbedrog, Mynytho, Penrhos, Rhydyclafdy, Aberdaron, Boduan, Botwnnog, Edern, Morfa Nefyn, Sarn, Tudweiliog Gwynedd 17142 7727 889 810
LL54 Caernarfon, Clynnogfawr, Llanaelhaearn, Llandwrog, Pontllyfni, Saron, Trefor, Llanllyfni, Nantlle, Penygroes, Rhyd Ddu, Talysarn, Bontnewydd, Carmel, Dinas, Groeslon, Rhosgadfan, Rhostryfan Gwynedd 11380 4863 568 515
LL55 Caernarfon, Bethel, Bontnewydd, Caeathro, Brynrefail, Clwt-y-Bont, Deiniolen, Penisarwaun, Beddgelert, Ceunant, Cwm-y-Glo, Llanberis, Llanrug, Nant Gwynant, Nant Peris, Waunfawr Gwynedd 21444 9231 968 738
LL56 Y Felinheli Gwynedd 2299 1014 89 75
LL57 Bangor, Llanllechid, Rachub, Talybont, Bethesda, Glasinfryn, Llandygai, Mynydd Llandygai, Rhiwlas, Tregarth Gwynedd 27588 10029 1139 891
LL58 Beaumaris, Llanddona, Llanfaes, Llangoed, Penmon Anglesey 3883 1866 218 193
LL59 Menai Bridge, Llandegfan, Llansadwrn Anglesey 5611 2456 235 202
LL60 Gaerwen, Llanddaniel, Llangaffo, Star Anglesey 2817 1205 120 107
LL61 Llanfairpwllgwyngyll, Brynsiencyn, Dwyran, Newborough Anglesey 6335 2664 263 240
LL62 Bodorgan, Bethel, Hermon, Llangristiolus, Malltraeth, Trefdraeth Anglesey 1694 708 127 119
LL63 Ty Croes, Aberffraw, Llanfaelog Anglesey 1339 616 110 105
LL64 Rhosneigr Anglesey 1001 486 59 57
LL65 Holyhead, Trearddur Bay, Four Mile Bridge, Rhoscolyn, Bodedern, Bryngwran, Caergeiliog, Llanynghenedl, Trefor, Valley, Gwalchmai, Llanddeusant, Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanfairynghornwy, Llanrhyddlad, Rhydwyn Anglesey 23565 10248 1015 903
LL66 Rhosgoch Anglesey 264 115 23 22
LL67 Cemaes Bay, Tregele Anglesey 1416 673 69 61
LL68 Amlwch, Bull Bay, Carreglefn, Llanfechell, Rhosybol Anglesey 6115 2673 273 229
LL69 Penysarn Anglesey 735 315 34 34
LL70 Dulas Anglesey 269 117 20 20
LL71 Llanerchymedd Anglesey 1865 773 96 84
LL72 Moelfre Anglesey 820 385 47 43
LL73 Marianglas Anglesey 233 117 12 12
LL74 Tyn-y-Gongl, Benllech Anglesey 2389 1186 91 75
LL75 Pentraeth, Red Wharf Bay, Rhoscefnhir Anglesey 1533 638 67 60
LL76 Llanbedrgoch Anglesey 280 122 10 9
LL77 Bodffordd, Rhostrehwfa, Talwrn, Llangefni Anglesey 7085 3022 342 245
LL78 Brynteg Anglesey 502 209 22 21